Reklamačný poriadok

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

V prevádzkarni spoločnosti Reštaurácia Stupava musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla, či nápoja.

Pri objednávke s využitím kuriéra si reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje telefonicky na čísle +421 948 868 888 alebo emailom na adrese objednavky@restauraciastupava.sk bezodkladne po zistení nedostatku, pričom pre reklamáciu je potrebné zachovať minimálne ¾ porcie jedla, ktoré zákazník reklamuje. Tovar možno vrátiť osobne na prevádzke Reštaurácia Stupava alebo prostredníctvom kuriéra. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu.

Oprávnený pracovník spoločnosti Reštaurácie Stupava je povinný reklamáciu dôsledne prešetriť a následne vydať rozhodnutie o spôsobe vyriešenia reklamácie ihneď, v prípade zložitejšej reklamácie je povinný rozhodnúť a to v lehote do 3 kalendárnych dní. Vrátenie peňazí po uznaní reklamácie je možné uskutočniť pri hotovostnej platbe vrátením hotovosti a pri bezhotovostnej platbe vrátením peňazí na účet do 30 dní.

Spotrebiteľ je povinný si prípadnú reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ak sa tak nestane, spotrebiteľovi zaniká právo na reklamáciu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.8.2023

RURA, s.r.o.
Majerníkova 36/A
841 05 Bratislava
IČO: 46536051
DIČ: 2023485662
IČ DPH: SK2023485662

Objednávka